Przejdź do stopki

Majątek Szkoły

Treść

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Imielin.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas określony nieruchomością gruntową położoną w Imielnie przy ul. K. Miarki 7 o powierzchni 3727 m2 . Wymienioną nieruchomość stanowią działki nr 812/370, 813/370, 985/370, zapisane w księgach wieczystych KA1L/00028699/1, 15524. Na nieruchomości znajduje się budynek murowany podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 2809,00 m2 i kubaturze 44064,00 m3. Wartość majątku trwałego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie na dzień 31.12.2020r. wynosi:1 926 115,71 zł

 

Pliki do pobrania

3765