Przejdź do stopki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Treść

Ewidencje, rejestry prowadzone przez szkołę: 

 • ewidencja uczniów i słuchaczy
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • ewidencja akt osobowych pracowników
 • księga kontroli zewnętrznej
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej
 • księga arkuszy ocen
 • księga inwentarzowa
 • księga kontroli sanitarnych
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestr umów
 • szkolna składnica akt

3765